• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

1978 yılında Giresun’da doğdu. 2002’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli ajans ve kurumlarda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2003 – 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Grafik Anasanat Dalı’nda 2004’de Yüksek Lisansını, 2009’da Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 2005 – 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Okutman, 2010 – 2013 yılları arasında Yrd. Doçent, 2014-2016 yıllarında Doçent olarak görev yaptı. 2007’de Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2010 – 2013 yılları arasında, K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yarı zamanlı olarak görev yaptı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniv. G.S.F. Grafik Bölümü’nde Doçent ünvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi/yurtdışında toplam 6 adet kişisel sergi açtı & 70’nin üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Belçika, Azerbaycan, Hindistan, Litvanya, A.B.D. gibi ülkelerdeki üniversitelerde seminerler verdi. İstanbul Exlibris Derneği ve Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu (İTMK)’nda kurucu üye, Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK) ve Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesidir. Etkileşimli tasarım, elektronik yayıncılık, yayın tasarımı, web tasarımı, tipografi, kaligrafi ve exlibris alanlarında dersler vermekte & çalışmaları bulunmaktadır.

Hello stranger! This is a beta version of Özden Pektaş Turgut

Scroll UpScroll Up