ABOUT

1978 yılında Giresun’da doğdu. 2002’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli ajans ve kurumlarda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 2003 – 2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Grafik Anasanat Dalı’nda 2004’de Yüksek Lisansını, 2009’da Sanatta Yeterliliğini tamamladı. 2005 – 2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Okutman, 2010 – 2013 yılları arasında Yrd. Doçent, 2014-2016 yıllarında Doçent olarak görev yaptı. 2007’de Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2010 – 2013 yılları arasında, K.K.T.C. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde yarı zamanlı olarak görev yaptı. 2016 yılından bu yana Hacettepe Üniv. G.S.F. Grafik Bölümü’nde Doçent ünvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yurtiçi/yurtdışında toplam 6 adet kişisel sergi açtı & 70’nin üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı, atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Belçika, Azerbaycan, Hindistan, Litvanya, A.B.D. gibi ülkelerdeki üniversitelerde seminerler verdi. İstanbul Exlibris Derneği ve Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu (İTMK)’nda kurucu üye, Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK) ve Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) üyesidir. Etkileşimli tasarım, elektronik yayıncılık, yayın tasarımı, web tasarımı, tipografi, kaligrafi ve exlibris alanlarında dersler vermekte & çalışmaları bulunmaktadır.

ENGLISH

Born in Giresun, 1978. Bachelor Degree from Anadolu University Faculty of Fine Arts, Graphic Department in 2002. After graduation, she worked as a graphic designer in various agencies and institutions. She got Master of Fine Arts (2004) degree with “Examination of Banner Ads by Graphic Design” thesis and Proficiency in Art (2009) degree with “Comparison of Printed and Electronic Graphic Design Magazines In View of Visual Identity and an Electronic Design Magazine Proposal“ thesis from Hacettepe University Institute of Social Sciences Graphic Design Department. Started her academic career as a Research Assistant at Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Graphic Department (2003 – 2005) and then worked in Gazi University Faculty of Fine Arts, Visual Communication Design Department as an Instructor (2005 – 2009), Assist. Professor (2010 – 2013) and Associate Professor (2014 – 2016). She gave lessons in Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts in Belgium for a semester in 2007 as a guest teaching staff and also worked as a part-time faculty member (2011 – 2013) in Northern Cyprus Near East University Faculty of Communication Visual Communication Design Department. Curr26ently, she is working as an Associate Professor in Hacettepe University Faculty of Fine Arts, Graphic Department and giving courses both in undergraduate & graduate levels besides supervising the thesis.

 

She has 6 solo exhibitions and participated in more than 70 group exhibitions in domestic&abroad, presented papers in national&international symposiums-conferences, organized workshops and her articles published in the journals. Gave seminars in universities such as National Institute of Design (India), Šiauliai University (Lithuania), Azerbaijan State Painting Academy (Azerbaijan) and Northern Virginia Community College (USA). She is a member of İstanbul Ex-libris Society, Turkish Society of Graphic Designers, Graphic Arts Educators Association. She has been working and giving lectures in the field of publication design, web design, interactive media design, typography, calligraphy and exlibris.

Scroll UpScroll Up